MAIDO NÄRINGSLIV

- Maido lanserar nya företag och nya lösningar på nya marknader -

Förstasidan

Kultur

Motor

Näringsliv

International News

 

Kontakt

Adress:
Silkeborgsg 30
164 48 Kista

E-post: info@maido.se

Tel: 08-751 94 90

 

Randstad minskar marknadskostnader med 25 procent

Genom att beskriva ett företags marknadsarbete i processform är det möjligt att spara stora pengar. Processerna kan snabbas upp med IT-stöd, och en mer enhetlig form och ett mer enhetligt agerande hjälper företaget att få ut sitt budskap.

Randstad är ett holländskt företag inom personaluthyrning och arbetsförmedling. Under hösten 2004 övertog de Arvako; ett svenskt företag inom samma bransch. Randstad har runt 2 000 kontor och 260 000 medarbetare i 16 länder; däribland USA.

Inom marknadsorganisationen fanns exempel på hur bl.a. logotyper, reklammaterial mm sakta men säkert förändrades i de olika länderna. Därför letade de efter en lösning som passade deras platta organisation och ändå förenklade arbetet med en enhetlig företagsidentitet. Ett verktyg som också stimulerar intern marknadsföring samt automatiserar marknadsföringen.

Processautomatisering – en stark trend

Nederländerna har en företagsbild med både världsledande aktörer (Shell, Ahold, Unilever, Philips, Akzo-Nobel, osv.) och lokala småföretagare. Alla dessa företag söker alltmer efter IT-lösningar som är standardiserade och där utvecklingen delas med andra företag. Egna system fasas ut och låga driftskostnader är viktiga vid val av nya lösningar. Insikten infinner sig alltmer; att även om produkterna och tjänsterna är företagsunika, så är processerna lika de som finns i andra företag.

Genom att analysera processerna inom marknadsföring kom Randstad fram till ett antal fallbeskrivningar. Tanken var att genom tydliga moduler stegvis effektivisera globalt och lokalt arbete inom marknadsarbetet. Arbetet skedde i samarbete med Capital ID, som är specialiserad på just dessa processer. Dessa överensstämmer ofta mellan företag, och på så vis hålls kostnader för utveckling nere. Capital IDs policy är att de äger och utvecklar moduler som löser allmänna problem. Därför betalar inte den enskilda kunden någon utvecklingskostnad. Kundens individuella behov tillfredsställs sedan genom en kombination av moduler.

Randstads väg

Randstad rullar nu ut mjukvaran ID Manager. ID Randstad.com är den centrala portalen, där intresserade kan hitta all information som kan relateras till företagets identitet. Där finns även interaktiva hjälpfunktioner.

I automatiseringen av sin marknadskommunikation tar Randstad med alla sina viktiga områden. Utöver att nya riktlinjer publiceras, och att det går att ladda ner mallar och filer, kan anställda också använda intelligenta Wizards, printing on demand, bildbibliotek och moduler för inköp och beställningar.

 Fördelarna för Randstad är:

  • konsekvent kvalité och online formatering av posters, annonser och visitkort
  • kostnadsbesparningar vad gäller marknadsföring (ca 25 procent)
  • bättre och snabbare internationell internkommunikation mellan marknadsansvariga

Något om funktioner:

  • Intern marknadsföring: En stor del av uppmärksamheten är lagd på strategi och positionering i portalen. "Best Practices" demonstreras och användaren får maximalt stöd.
  • Flexibel struktur: Randstad har total kontroll över portalens inställningar. Trädstrukturen är flexibel och grenarna är länkade till de standardiserade modulerna.
  • Bildbibliotek: De kan göra omfattande sökningar i biblioteket. Modulen är länkad till funktionen printing on demand för posters, annonser och orderbeställningar.

Stolthet på Capital ID

Dennis Steen på Capital ID är stolt över den utveckling som hans företag har haft sedan starten för några år sedan. Idag har de en bredd av lösningar för bl.a. marknadsavdelningar. Bland kunderna hittar de idag såväl holländska som internationella företag. Nämnas kan, utöver Randstad, ABN AMRO, Starbucks och Holland Casino.