MAIDO NÄRINGSLIV

- Maido lanserar nya företag och nya lösningar på nya marknader -

Förstasidan

Kultur

Motor

Näringsliv

International News

 

Kontakt

Adress:
Silkeborgsg 30
164 48 Kista

E-post: info@maido.se

Tel: 08-751 94 90

 

Vocab Tool - minns vad du lärt dig!

I Kista växer nya företag fram. Från att ha dominerats av några få stora multinationella företag blomstrar nu ett entreprenörsdrivet företagande. Gynnsamma förhållanden inom kompetens, intresse, kunder och stöd gör att flera intressanta nytänkare får en möjlighet att testa sina idéer och lösningar. Ett av de mer ihärdiga och lyckosamma är Vocab.

Hur lär jag mig allt det nya så snabbt som möjligt?

Grundaren av Vocab, Niss Jonas Carlsson, har länge funderat på hur ett livslångt lärande kan anammas av alla. Hur lär jag och kommer ihåg, alla kunskaper som jag behöver i ett allt mer dynamiskt samhälle? Med erfarenheter från språkinlärning började Niss Jonas fundera över hur språk lärs in. Alla har vi väl erfarenhet av att den första inlärningen följs av ett utdraget glömmande. För att råda bot på det måste vi jobba mer med repetition. Det sker också i en del läromedel. Men utmaningen är att repetera i rätt utsträckning för varje person. För lite repetition gör att eleven glömmer den nyförvärvade kunskapen; för mycket upprepning gör att eleven tröttnar på såväl kursmaterialet som ämnet. Inlärning sker ju dessutom ofta i grupp; där några ligger rätt; men rätt många antingen ligger efter eller före. Lösningen måste alltså vara, att inlärning sker utifrån mina individuella förkunskaper, där löpande hänsyn tas till hur snabbt jag lär mig och hur snabbt jag glömmer. Eftersom lösningen blev IT-baserad är det ingen slump att Vocab ligger i Kista.

Vocabs trolleritrick

En av grundbultarna i Vocabs synsätt, är att språkinlärning ska ske i en turordning där det viktigaste lärs först. Dvs. att kunskapen, eller som i det här fallet orden, delas upp i byggblock. Grunden läggs först för att sedan löpande repeteras. Lösningens svarta låda registrerar hur snabbt jag lär mig något, för att sedan utifrån det styra repetitionen. Hur väl jag vid första upprepningen kommer ihåg, styr sedan när nästa repetition ska ske, osv.

Glada läkare

Västra Götalandsregionen har varit framåt. De upplevde en brist av vårdpersonal, samtidigt som utländska läkare och sjuksköterskor inte blev validerade. Deras utmaning var alltså att få fler validerade på kortare tid. På så vis skulle de både spara pengar och lossgöra den arbetslust som låg hos dessa läkare och sjuksköterskor. Därför har de använt sig av Vocab Tool i sitt projekt www.legitimation.nu. Utifrån en definition av vårdsvenska har språkinlärningen inriktats på de begrepp som är nödvändiga i vårdyrket. Eleverna har själva kunnat plocka in texter och sedan har den viktigaste vokabulären markerats och översatts. På så fortsätter språkinlärning och repetition utanför klassrummet.

Vilken blir Vocabs väg framåt?

Niss Jonas Carlsson tror att Vocab fortsätter inom inlärning av fackspråk; t.ex. vårdsvenska. Inom hemtjänsten finns många som vill förkovra sig inom yrket; och som behöver språkligt stöd under inlärningen. Skolminister Ibrahim Baylan har uttalat sig om att faktainhämtningen är viktig i skolan; och att vilket språk det sker på är mindre viktigt. Vocab tror, att deras lösning öppnar en möjlighet, för att lära sig olika skolämnen, utifrån både svenska och andra språk samtidigt. På så vis kan en elev använda sig av alla sina språk, för att lära sig nya begrepp och ämnesområden. En annan väg framåt är att samarbeta med läromedels- och ordboksförlagen. När jag köper en lärobok; så kan jag samtidigt få möjligheten att arbeta med inlärningen genom Vocab Tool.

Läs mer: www.vocab.se

 

Maido  Silkeborgsg 30 164 48 Kista E-post: info@maido.se Tel: 08-751 94 90